Opleidingsinstituut BEO Breda

      Bijles    

Citotraining in Breda

Kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs kunnen bij Instituut BEO Citotraining volgen. Tijdens deze training, die wordt verzorgd door een gediplomeerd (PABO) docent, leren wij de kinderen het volgende:

Oefenen diverse vaardigheden
Dit is de klassieke bijles: we leren uw kind beter te rekenen, spellen, begrijpend lezen etc.

Bewustwording eigen vaardigheden
Uw kind krijgt door deze training zicht op de verschillende technieken die het beheerst om vraagstukken op te lossen. Binnen het vakgebied rekenen zijn dit bijvoorbeeld hoofdrekenen, cijferend rekenen, schattend rekenen. Wij leren kinderen vooral om het juiste ‘gereedschap’ te kiezen dat nodig is om een vraagstuk op te lossen.

Analytisch denken
Een vraag in de Citotoets vereist van het kind begrip en vaardigheden op verschillende niveaus. Met name bij redactiesommen moet een kind in staat zijn om uit het aangeboden verhaal de som te destilleren en deze vervolgens correct op te lossen. Wij leren het kind een systematische, analytische werkwijze aan waarmee het ingewikkelde vragen stap-voor-stap kan benaderen en oplossen. Een voorbeeld van deze werkwijze vindt u hier.

Schoolsystematiek
Binnen het basisonderwijs wordt remedial teaching aangeboden aan kinderen die laag scoren op de toetsen van het cito-leerlingvolgsysteem (D en E of III en IV) scores. Scholen proberen om deze kinderen alsnog op minimaal een C-score te krijgen. Kinderen die al een B of C (of I en II) scoren, krijgen echter vanuit de school nauwelijks extra begeleiding om zichzelf te verbeteren. Onze ervaring is, dat juist bij deze kinderen met een goede aanpak spectaculaire verbetering van de toetsresultaten mogelijk zijn.

Werkwijze
Citotraining vindt plaats in kleine groepjes (maximaal drie kinderen) of in de vorm van privébegeleiding. Een training bestaat uit tien wekelijkse sessies van één uur op onze locatie in Breda. Voorafgaand aan de training nemen wij ruim de tijd om met de ouder(s) en het kind door te spreken op welke specifieke onderdelen de training zich vooral zal richten.

BEO stelt zelf geen groepjes samen, het is wel mogelijk om een zelf samengesteld groepje van maximaal drie kinderen aan te melden voor citotraining.

Kosten
De kosten voor 10 uur citotraining in een groepje met maximaal drie kinderen bedragen € 350. Voor een privétraject is dit € 500. In overleg kan altijd gekozen worden voor meer of minder uren begeleiding.

Meer informatie
Voor meer informatie over citotraining kunt u contact met ons opnemen via info@opleidingsinstituut-BEO.nl of telefonisch via 076-5656736 / 06-53321828.

 

© 2012 - 2017 Opleidingsinstituut BEO. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.