Opleidingsinstituut BEO Breda

           
 

Citotraining in Breda

Kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs kunnen bij Instituut BEO Citotraining volgen. Tijdens deze training, die wordt verzorgd door een gediplomeerd docent, leren wij de kinderen het volgende:

Oefenen diverse vaardigheden
Dit is de klassieke bijles: we leren het kind beter te rekenen, spellen, begrijpend lezen etc.

Bewustwording eigen vaardigheden
Het kind krijgt zicht op de verschillende technieken die het beheerst om vraagstukken op te lossen. Binnen het vakgebied rekenen zijn dit bijvoorbeeld hoofdrekenen, cijferend rekenen, schattend rekenen. Wij leren kinderen vooral om het juiste ‘gereedschap’ te kiezen dat nodig is om een vraagstuk op te lossen.

Analytisch denken
Een vraag in de Citotoets vereist van het kind begrip en vaardigheden op verschillende niveaus. Met name bij redactiesommen moet een kind in staat zijn om uit het aangeboden verhaal de som te destilleren en deze vervolgens correct op te lossen. Wij leren het kind een vaste, systematische, analytische werkwijze aan waarmee het ingewikkelde vragen stap-voor-stap kan benaderen en oplossen. Een voorbeeld van deze werkwijze vindt u hier.

Vertrouwd raken met citotoetsen
Tijdens de training werken wij veel met citomateriaal. Hierdoor raakt het kind vertrouwd met de specifieke manier van vraagstellen en leert het te zien, dat veel vragen jaarlijks in een iets andere variant terugkomen in de toetsing.

Faalangstreductie
Het maken van toetsen is voor veel kinderen een spannende gebeurtenis, zeker omdat het schooladvies voor het voortgezet onderwijs voor een belangrijk deel gebaseerd is op de toetsresultaten. Wij leren kinderen om om te gaan met de spanning die toetsen met zich meebrengt en helpen hen, zich zekerder te voelen rondom het maken van een (cito)toets.

Schoolsystematiek
Binnen het basisonderwijs wordt remedial teaching aangeboden aan kinderen die laag scoren op de toetsen van het cito-leerlingvolgsysteem (D en E / III en IV) scores. Scholen proberen om deze kinderen alsnog op minimaal een gemiddelde score te krijgen. Kinderen die al relatief hoog scoren (A/B of I/II), krijgen echter vanuit de school nauwelijks extra begeleiding om zichzelf te verbeteren. Onze ervaring is, dat juist bij deze kinderen met een goede aanpak aanzienlijke verbeteringen van de toetsresultaten mogelijk zijn.

Werkwijze
Citotraining vindt in principe plaats in de vorm van privébegeleiding. Een training bestaat uit tien wekelijkse sessies van één uur (op onze locatie in Breda), al is het altijd mogelijk om een ander aantal lessen af te spreken. Voorafgaand aan de training nemen wij ruim de tijd om met de ouder(s) en het kind door te spreken op welke specifieke onderdelen de training zich vooral zal gaan richten.

Citotraining in groepsvorm (maximaal drie kinderen) is ook mogelijk; de kinderen moeten dan als groep worden aangemeld. Wij stellen zelf geen groepjes samen.

Kosten
De kosten voor individuele citotraining bedragen € 60 per uur. In een groepje met maximaal drie kinderen bedragen de kosten € 40 per kind per uur.

Docenten
Voor de docenten die de citotraining verzorgen, geldt het volgende:
- in bezit van Pabo-diploma;
- meerdere jaren ervaring in de bovenbouw van het basisonderwijs;
- ingeschreven in het lerarenregister;
- beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Gedurende de citotraining werkt uw kind met één vaste docent.

Meer informatie
Voor meer informatie over citotraining kunt u contact met ons opnemen via info@opleidingsinstituut-BEO.nl of telefonisch via 076-5656736 / 06-53321828.

WEGENS GROTE DRUKTE KUNNEN WE HELAAS GEEN INSCHRIJVINGEN MEER AANNEMEN VOOR SCHOOLJAAR 2021-2022

 

 

© 2013-2018 Opleidingsinstituut BEO. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.